“เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับโฟมอีพีเอส
วัสดุโฟมอีพีเอสที่นำมาใช้ในงานโฟมก่อสร้าง หลายส่วนที่ติดตั้ง จำเป็นต้องใช้เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการใช้วัสดุโฟมให้คุ้มค่าที่สุด “เอทีโฟม” เราคำนึงถึงความจำเป็นและได้ออกผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์โฟมก่อสร้าง ในนามแบรนด์ลิง “ LING ” แบรนด์เคมีภัณฑ์เพื่อโฟมก่อสร้าง
foam-solution1.jpg

Ling 371

น้ำยาทาประสานซีเมนต์
เพื่อประสานคอนกรีตและโฟมอีพีเอส มีประสิทธิภาพยึดติดที่ดีและแน่น

LING371 

( น้ำยาประสานซีเมนต์และโฟม )

วัตถุประสงค์ : เพื่อประสานคอนกรีตและโฟมอีพีเอส มีประสิทธิภาพยึดติดที่ดีและแน่น

  • ขนาดบรรจุ 5 ลิตร
  • ปริมาณการใช้งาน 60 ตรม.
ราคา: 1,200 บาท (ราคาก่อน vat)

Ling 371

น้ำยาทาประสานซีเมนต์
ใช้ผสมในซีเมนต์แทนน้ำเพื่อเพิ่มแกร่งคอนกรีต และเพิ่มการยึดเกาะที่ดี

LING751

( น้ำยาประสานซีเมนต์และโฟม )

วัตถุประสงค์ : ใช้ผสมในซีเมนต์แทนน้ำเพื่อเพิ่มแกร่งคอนกรีต และเพิ่มการยึดเกาะที่ดี

  • ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/ชุด
  • ปริมาณการใช้งาน 5 ตรม.
ราคา:  400 บาท (ราคาก่อน vat)

Ling 801

( กาวต่อโฟมชนิดแน่น แห้งช้า )
ใช้สำหรับต่อโฟมและโฟม โฟมและวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ เหล็ก คอนกรีต และพลาสติกบางชนิด

LING801

( กาวต่อโฟมชนิดแน่น แห้งช้า )

วัตถุประสงค์ : ใช้สำหรับต่อโฟมและโฟม โฟมและวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ เหล็ก คอนกรีต และพลาสติกบางชนิด

  • ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/ชุด
  • ปริมาณการใช้งาน 10 ตรม.
ราคา: 1,500 บาท (ราคาก่อน vat)

Ling 901

( กาวต่อโฟมชนิดฟู แห้งไว )
ใช้สำหรับต่อโฟมและโฟม โฟมและวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ เหล็ก คอนกรีต และพลาสติกบางชนิด

LING901

( กาวต่อโฟมชนิดฟู แห้งไว )

วัตถุประสงค์ : ใช้สำหรับต่อโฟมและโฟม โฟมและวัสดุอื่นๆ แห้งไว ทำงานได้ต่อเนื่องยึดติดเพียง 5 นาที

  • ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/ชุด
  • ปริมาณการใช้งาน 10 ตรม.
ราคา: 1,500 บาท (ราคาก่อน vat)

น้ำยาโฟม

การใช้งาน
XPS [ xps foam 60x240x5cm ] ขนาดมาตรฐานของ XPS FOAM มีดังนี้ [ Density 45 kg/3 เกรดไม่ลามไฟ ] . ✅ ขนาด 60x240cm หนา 5 cm ✅ ราคา 1,200 บาท ต่อแผ่น
โปรโมชั่น เอทีโฟม.
Toggle Bar