" โฟมเติมเต็มเรื่องก่อสร้าง "

GEO FOAM THAI BY ATFOAM

โฟมอีพีเอส ถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อลดเวลา เเละเเรงงาน
จีโอโฟมไทย เอทีโฟม
จีโอโฟมไทย เอทีโฟม
XPS [ xps foam 60x240x5cm ] ขนาดมาตรฐานของ XPS FOAM มีดังนี้ [ Density 45 kg/3 เกรดไม่ลามไฟ ] . ✅ ขนาด 60x240cm หนา 5 cm ✅ ราคา 1,200 บาท ต่อแผ่น
โปรโมชั่น เอทีโฟม.
Toggle Bar