• โฟมอีพีเอสคืออะไร ?
 • ราคาโฟมก้อนอีพีเอส
 • ราคโฟมเเผ่นขนาดมาตรฐาน
 • วิธีการติดตั้งโฟมหลังคา
 • ดฟมกันร้อนหลังคาดีอย่างไร ?
 • ช่องทางการติดต่อ บริษัท เอ.ที.คอน ได้อย่างไร
 • โฟมอีพีเอสคืออะไร ?
       พอลิสไตรีน (อังกฤษ: Polystyrene, PS) เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาจากสไตรีนมอนอเมอร์ ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากปิโตรเลียม ถูกผลิตออกขายครั้งแรกในช่วงปี 1930 - 1939 ช่วงแรกสไตรีนที่ผลิตขึ้นมาถูกนำไปใช้ในสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นหลัก หลังจากสงครามจบลงจึงเปลี่ยนมาผลิตเป็นพลาสติกพอลิสไตรีนออกขายแทน ในการผลิตพอลิสไตรีนยังมีวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมด้วยได้แก่ เบนซีน เอทิลีน และบิวทาไดอีน
 • ติดต่อ เอ.ที.โฟม
       (สาขา เเพรกษา )636/7 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 (สาขา เพชรเกษม 99) 129/139 หมู่ที่ 4 ซอยเพชรเกษม 99 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
แผ่นเทอร์มัลรูฟ (โฟมติดฟอร์ย 1 ด้าน) !!!! ราคาพิเศษ 480฿ ต่อแผ่น (ราคาปกติ 650฿ ต่อเเผ่น)
โปรโมชั่น เอทีโฟม.
Toggle Bar