Tel.086-338-9036 Fax.  034-410-916้ 

Email: asada@atcon.co.th

A.T.CON  INSULATION  COMPANY  LIMITED

โฟมบล็อก   (ผนังโฟม)

ระบบการติดตั้งผนังโฟม

                ผนังโฟม คือ การนำโฟมมาทำผนังโดยที่ไม่ต้องใช้อิฐบล็อก อิฐมอล หรืออิฐมวลเบา ซึ่งการก่อสร้างด้วยระบบนี้มีข้อดีในด้านของความเป็นฉนวนกันความร้อนที่เยี่ยม และน้ำหนักต่อตารางเมตรที่เบาขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับอิฐบล็อก  รวมถึงการติดตั้งที่เร็ว และยกสามารถรองรับแผ่นดินไหว ซึ่งการก่อสร้างด้วยระบบนี้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นด้วยระบบผนังโฟมจะช่วยให้บ้านมีความปลอดภัย เนื่องจากผนังจะไม่แตกและหล่นลงมาทับ  การติดตั้งผนังโฟมยังคงต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดิม แต่สามารถลดในเรื่องสเป็คของโครงสร้างลงได้ตามหลักวิศวกรรม เนื่องจากน้ำหนักของผนังเบาลง การติดตั้งผนังโฟมมีขั้นตอนดังนี้  

 

-         ตัดเล็กฉากที่นำมาทำชั้น ตัดขนาดยาว 10 cm นำมาติดที่เสา และคานเพื่อช่วยยึดแผ่นโฟมสำหรับโฟมที่นำมาติดตั้งเป็นผนัง จะใช้โฟมขนาดกว้าง 120 ยาว 300 หนา 3” โฟมหนา 3” เมื่อฉาบด้วยซีเมนต์ทั้งนอกและใน จะทำให้ผนังหนา 10cm เท่ากับวงกบหน้าต่าง และประตู 

 

-         ในกรณีที่ ติดตั้งผนังโฟมที่มีประตูและหน้าต้าง จำเป็นต้องมีเสาเอ็นทับหลัง เนื่องจากจุดทีเป็นประตูและหน้าต่างจะมีแรงแระแทกจากการเปิดและปิด ซึ่งจำเป็นต้องมีเสาเอ็นเพื่อช่วยรองรับแรงแระแทกที่ว่านี้ครับ สำหรับการทำเสาเอ็นทำได้ทั้งสองแบบ แบบแรกการหล่อด้วยคอนกรีต แบบที่สอง ใช้เหล็กกล่อง 2” มาทำเป็นเสาเอ็นดังนี้ครับ 

ก.       เสาเอ็นหล่อด้วยคอนกรีต

 

 ข.    เสาเอ็นติดตั้งด้วยเหล็กกล่อง 2”

 

    -       นำลวดกรงไก่มาขึงติดที่ผนัง โดยติดจากเสาด้านหนึงไปที่โฟม และไปที่เสาอีกด้าน โดยใช้ปูนฉาบไปที่ลวดกรงไก่ แล้วนำลวดมางอเป็นตัวยู เพื่อช่วยให้ลวดติดผนังสม่ำเสมอกัน ซึ่งลวดกรงไก่ ใช้ลวดตา 2-3 หุน 

 

 

 -         ทาน้ำยาโพลีโคท (น้ำยาประสานซีเมนต์) ให้ชื้นโดยที่ไม่รอให้แห้งก่อนฉาบด้วยปูนฉาบ

-         ฉาบด้วยปูนฉาบโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำยาแห้ง ซึ่งใช้ปูนฉาบธรรมดาในการฉาบ โดยฉาบหนา 1.5 cm ดังภาพครับ  

 

 

Copyright© 2015- All rights reserved