Tel.086-338-9036 Fax.  034-410-916้ 

Email: asada@atcon.co.th

A.T.CON  INSULATION  COMPANY  LIMITED

 โฟมบล็อก (ฉนวน)

 

     1. ฉนวนใต้หลังคา

 

              การติดตั้ง

  ติดตั้งฉนวนบนตัวแป                                             ติดตั้งฉนวนใต้ตัวแป

 

ฉนวนโฟมที่เหมะสมงานฉนวนใต้หลังคา  โฟมหนา 2”   ความหนาแน่น 1.00 F -  1.25 F

 

2. ฉนวนฝ้าเพดาน

           การติดตั้ง

                  -  ฉนวนฝ้าทีบาร์    

  

- ฉนวนฝ้าฉาบเรียบ

 

 

 

โฟมที่เหมาะสมที่จะนำโฟมไปใช้ในงานฉนวนฝ้า

      ฝ้าทีบาร์  ขนาดโฟม 60x60cm   ความหนา 2”   ความหนาแน่น 1.0 F – 1.5 F 

      ฝ้าฉาบเรียบ ขนาดโฟม 120x240cm ความหนา 2”  ความหนาแน่น 1.0F – 1.5F

 

 ฉนวนผนัง 

            การติดตั้ง    

                  

 โฟมที่เหมาะสมที่จะนำโฟมไปใช้ในงานฉนวนผนัง ความหนา 2”  ความหนแน่น 1.0F – 1.25F

 

 

 4. ฉนวนพื้น  

               การติดตั้ง  

                    ลูกค้าที่นำโฟมไปใช้ในงานฉนวนพื้นส่วนใหญ่จะเป็นงานห้องที่รักษาอุณหภูมิ อาทิ งานห้องเย็น  งานฉนวนพื้นลานสเก็ตน้ำแข็งเป็นต้น โฟมที่นำมาใช้ในงานฉนวนพื้นใช้โฟมความหนาแน่น 2 ปอนด์ ความหนาของโฟมขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในห้อง

 

 

Copyright© 2015- All rights reserved