Tel.086-338-9036 Fax.  034-410-916้ 

Email: asada@atcon.co.th

A.T.CON  INSULATION  COMPANY  LIMITED

   EPE FOAM (ม้วน)   

         เนื้อโฟมนิ่มผลิตจากโฟมโพลีเอธิลีน ป้องกันสินค้าไม่ให้มีรอยขีดข่วนได้ดีเนื้อโฟมขาวและนุ่ม สามารถทำเป็นถุงและแผ่นได้ ยังสามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง และเลือกความหนาให้เหมาะกับงาน ชนิดหนาสามารถรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมPE ม้วน

   

EPE FOAM STANDARD ROLL

THICKNESS(mm)

SIZE

COLOR

PRICE

0.5

(W) 1.30 m. x (L) 300 m.

White

Call

1.0

(W) 1.30 m. x (L) 150 m.

White

Call

1.5

(W) 1.30 m. x (L) 150 m.

White

Call

2

(W) 1.30 m. x (L) 150 m.

White

Call

3

(W) 1.30 m. x (L) 100 m.

White

Call

4

(W) 1.00 m. x (L) 100 m.

White

Call

5

(W) 1.00 m. x (L) 100 m.

White

Call

10

(W) 1.00 m. x (L) 50 m.

White

Call

 

///////บริการส่ง 10 ม้วนขึ้นไป///////

 

Copyright© 2015- All rights reserved