Tel.086-338-9036 Fax.  034-410-916้ 

Email: asada@atcon.co.th

A.T.CON  INSULATION  COMPANY  LIMITED

PU FOAM

 

โพลียูริเทนโฟม ( Polyurethane Foam )  เป็นสารเคมีโพลียูริเทนชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะของเนื้อโพลิเมอร์ไม่แน่น ผลิตจากโพลิอีเทอร์ และไดไอโซไซยาเนต โดยมีน้ำและแคตทาลิสต์ เช่น แอมีน และออร์แกโนทิน ทำให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น และแทรกอยู่ในเนื้อของโพลิเมอร์ระหว่างโพลิเมอไรเซชัน บางครั้งใช้แก๊ส หรือวัสดุระเหยง่ายชนิดอื่นเป็นโบลอิงเอเจนต์ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เฟล็กซิเบิลโฟม และริจิดโฟม เฟล็กซิเบิลโฟมผลิตจากโพลิออกซิโพรพิลีนไดออล ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เบาะรองนั่งทั่วไป เก้าอี้นวม ที่นอน แผ่นรองใต้พรม ตัวดูดซับน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล ริจิดโฟมผลิตจากโพลิอีเทอร์ที่ได้จาก ซอร์บิทอล เมทิลกลูโคไซด์ หรือ ซูโครส ทำให้มีดีกรีของการครอสลิงสูง จึงมีความแข็งแรงสูงกว่าเฟล็กซิเบิลโฟม มีความต้านทานต่อแรงกดดันสูง จึงใช้ทำโครงสร้างของส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เช่น ลำตัวเครื่องบิน และเรือ เป็นต้น สมบัติในการนำความร้อนต่ำมาก จึงมักใช้เป็นฉนวนสำหรับอาคาร รถขนส่งผลิตภัณฑ์แช่เย็น ชิ้นส่วนของรถยนต์ ตู้เย็น และกระติกน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมมาใช้ในงานก่อสร้าง อาทิ ฉนวนโฟมพียูบนดาดฟ้า ฉนวนโฟมพียูสำหรับงานห้องเย็น

คุณสมบัติทางเทคนิค PU FOAM

Copyright© 2015- All rights reserved